Nå starter jobben med å bygge fiber til Lynghaugen, Hole og Vea

Vesterålskraft Bredbånd bygger fiber til Vea, Lynghaugen og Hole


Høsten 2020 ble det lagt ut anbud på utbygging av fiber i Bø via Doffin.no

Anbudet var på utbygging av fiber til Lynghaugen, Hole og fra Straume til Vea.
Rett før nyttår ble det offisielt at Vesterålskraft Bredbånd vant anbudet og daglig leder i Vesterålskraft Bredbånd, Ronny Amundsen, kan fortelle at de allerede nå er godt i gang med planlegging og salg til de kundene som bor i de aktuelle områdene.

Ronny Amundsen
Daglig leder i Vesterålskraft Bredbånd, Ronny Amundsen

- Salget startet vi med rett over nyttår og har vi har som mål å være ferdig med det i løpet av februar måned. Derfor er det viktig at de som ikke har vært i kontakt med oss om bestilling tar kontakt via telefon eller vår nettside.
Når det er gjort, kan vi begynne detaljplanlegging av utbyggingen.

Fra april/mai når snø og tæla er borte fra bakken begynner jobben med graving av fiber. Først til områdene som skal ha fiber, og så til alle husene som har bestilt. Vi regner med å være ferdig med gravingen innen september i år, og ha alle sammen koblet opp på fiber innen oktober. Vi vil koble til fortløpende, så noen vil nok også bli koblet til tidligere.
Det som er viktig når vi er kommet et stykke ut i graveprosessen er at alle som har bestilt fiber graver ned fiberrørene på egen eiendom og inn til husene.

Sammen skal vi sørge for å få til en effektiv oppkobling i ditt nabolag slik at du og naboene dine raskest mulig kan ta i bruk Altibox-tjenestene. For å klare dette, er vi avhengig av at du utfører egeninnsatsen i løpet av kort tid etter at du har fått fiber-røret lagt til din eiendomsgrense.


Bestill fiber her


Vi har tatt oss en prat med næringskonsulent i Bø kommune, Lise Mangseth.

Lise Mangseth


Vi har tatt oss en prat med næringskonsulent i Bø kommune, Lise Mangseth.

- Bredbånd er viktig både for at næringslivet skal lykkes og for at folk skal være fornøyd på fritida.

I Bø er det derfor bred enighet, både administrativt og politisk, om at bredbånd er like viktig infrastruktur som vei og vann. Bø kommune har derfor valgt å prioritere bredbånd høyt, også økonomisk.

Å bygge ut i distriktene koster, og de fleste utbyggingene er spleiselag mellom stat, fylket, kommune, utbygger og kunder. Bø og andre distriktskommuner er derfor avhengig av at staten er offensiv i sin satsing, at kundene er på lag og at vi har gode leverandører av tjenesten.

Kommunen har nettopp avsluttet flere utbyggingsprosjekter i samarbeid med Vesterålskraft og nå er det Lynghaug, Hole og strekningen Straume til Vea som er satt i gang.

- Dette er store løft, og vi gleder oss over hvert område på kartet vi greier å utvikle.

En av de som også gleder seg til å få fiber er Ørjan Fagereng.

For noen år siden tok Ørjan over et småbruk i Lynghaugen i Bø, og herfra driver han nå bedriften sin, Vesterålen Portservice AS. Som daglig leder er han avhenging av en stabil og rask internettjeneste for å sikre den daglige driften.

- Uten skikkelig nett er det ei utfordring å drive egen bedrift. Det går, men det er veldig tungvint. Spesielt når folk kommer heim fra arbeid, da går det i sirup, sier Fagereng.

Med en slik bedrift er det mye som foregår over internett.

– Epost og kalkyleprogram går på nettet, og leverandørene mine har jeg korrespondanse med over nettet, sier Fagereng som ser fram til å få fiberen i hus

Følg oss på: Vesterålskraft Bredbånd AS Postboks 103, 8401 Sortland Tlf: 76 11 25 00 Personvern og cookies