Vesterålskraft bredbånd logo hvit

Klageveiledning

Vesterålskraft Bredbånd har som mål å levere utmerket service til våre kunder. I enkelte tilfeller opplever vi at ikke alt går som planlagt og da setter vi pris på tilbakemelding slik at vi kan forbedre oss.

Dersom du er misfornøyd med noe vedrørende ditt kundeforhold i Vesterålskraft Bredbånd har du rett til å klage. Vesterålskraft vil da behandle klagen i henhold til Vesterålskraft Bredbånds rutine for kundeklager.

Klageprosedyre

I mange tilfeller skyldes klager misforståelser.

Du bør derfor først kontakte kundesenteret i Vesterålskraft Bredbånd AS og se om det kan løse problemet.

Dersom du ikke er fornøyd med utfallet av din forespørsel kan du sende en epost til post@vesteralskraft.no

Klagen bør inneholde hva du er misfornøyd med og ditt forslag til løsning. Få med alt du mener er relevant informasjon.

Vesterålskraft Bredbånd vil ved mottak av kundeklage bekrefte at klagen er mottatt, og klagen vil besvares senest innen 14 dager.

Dersom det ikke er mulig å konkludere innen 14 dager, vil Vesterålskraft Bredbånd innen samme frist gi kunden skriftlig beskjed om status for klagebehandlingen, samt forventet tidspunkt for endelig tilbakemelding.

Vesterålskraft er en IA-bedrift, som jobber for et inkluderende arbeidsliv.  IA-avtalen skal bidra til at vi forebygger og reduserer sykefravær, styrker jobbnærværet og bedrer arbeidsmiljøet, og at vi forhindrer utstøting og frafall fra arbeidslivet.