Vesterålskraft bredbånd logo hvit

Ny løsning for gravemelding i Vesterålskraft-konsernet

Gravemelding
Gravemelding

Nå blir det enklere å sende gravemelding til Vesterålskraft for de som skal grave i bakken i Øksnes, Bø og Sortland. Nå kan hvem som helst gå inn i en kartløsning på nettet og tegne inn hvor de skal grave, og umiddelbart få svar om det er elektriske kabler, fiberkabler eller fjernvarmerør i bakken.

Tidligere har kommunene håndtert gravemelding på vegne av selskapene i Vesterålskraft og andre ledningseiere. Dette har det siste året vært i endring, og det siste året har kundene sjøl måtte sende mail til Vesterålskraft når de skulle grave. Gravemelding har til nå vært behandlet manuelt, og det kunne gå inntil flere dager før man fikk svar.
-Nå er det endelig kommet enklere, kjappere og helt gratis nettløsning; vesteralen.kabelibakken.no  .


Nå får kundene svar i løpet av minutter om Vestall ASVesterålskraft Bredbånd AS eller Vesterålskraft Produksjon AS  har infrastruktur i bakken, forteller Trond Løkke som har hatt ansvaret for å få løsningen på plass.

-Hvis kloakken går tett en fredagskveld og du må grave den opp i full fart, er det veldig flott å kunne tilby en slik løsning for kundene, fortsetter Løkke.

-Det har vært mye arbeid med å få løsningen til å fungere, men på sikt vil den spare selskapene i Vesterålskraft for arbeid med selve handteringa av ca. 800 årlige meldingene fra kundene.
Om kunden ut fra mottatte kart ser at det er kabler i bakken der de skal grave, sender man en mail til Vestall AS og det blir automatisk opprettet en såkalt påvisningsordre. Vestall AS handterer også eventuell påvisning for de to øvrige selskapene i konsernet, Vesterålskraft Bredbånd AS  og Vesterålskraft Produksjon AS .


-Vi ser fram til at kundene tar i bruk den nye løsningen for gravemelding. Dette blir enklere og bedre både for oss og de som skal grave i bakken, sier Trond Løkke i Vestall AS, som avslutningsvis opplyser at gravemelding – portalen  også ligger på Vestall ‘s hjemmeside.