Vesterålskraft bredbånd logo hvit

Prisendring for boligselskap

Snart skjer det en prisendring på produktpakkene for boligselskap. Her kan du lese mer om hvorfor det skjer, og hva det betyr for dere.

Hvorfor endrer dere prisen?

Dette er en generell prisøkning som samsvarer med prisnivået i markedet. De endrede forbrukervanene gjør at kundene bruker tjenestene våre mer enn noen gang, og det er vi særs glade for. På den annen side gir dette store utslag i trafikken i vår infrastruktur, samt økte innholds kostnader. Dette medfører dermed økte kostnader for oss. Strømming, hjemmekontor, gaming, surfing og stadig flere enheter på nett stiller høye krav til bredbåndet. Vi jobber hele tiden for å sikre internettopplevelsen, slik at dere får den kvaliteten dere trenger, både nå og i fremtiden. Vårt mål er å tilby dere best mulig opplevelse til en konkurransedyktig pris.

Beboer har nylig oppgradert internetthastigheten (med og uten binding), hvordan blir vedkommende påvirket av prisendringen?

Dette er en økning på fellesavtalen og denne prisøkningen har ingen påvirkning på prisen for individuelle oppgraderinger.

Arbeidsgiver dekker internett for beboer. Hvordan påvirker prisendringen dette?

Altibox har endret prinsipp for å beregne andel som bredbånd utgjør av en bundle. Den nye verdien settes lik 60 % av partners veiledende utsalgspris. For BRL-produkter vil prosentsatsen på 60% baseres på det totale beløpet kunden betaler. Det innebærer kostnader gjennom den kollektive avtalen, pluss de eventuelle ekstra kostnadene kunde betaler for å ha flexet til en større pakke. For eksempel: Kunde har en kollektiv avtale på Flex L borettslaget som koster hver beboer 799 per måned som betales av borettslaget. Kunde har i tillegg oppgradert til XL, og betaler 199 kroner ekstra til Altibox per måned. Da skal det totale beløpet brukes for å beregne bredbåndsandel: 799+199=998. 998 X 0,6=598,8 kroner.

Gjelder prisendringen en spesifikk tjeneste eller fellesavtalen?

Dette er en generell økning på fellesavtalen og er ikke knyttet til en spesifikk tjeneste. Denne endringen påvirker ikke individuelle oppgraderinger gjort av beboer.

Hvorfor øker dere prisene på internett/tv nå som strømprisene er så høye?

Selv om mange kunder betaler internett og tv i samme faktura som strøm og nettleie, er dette to helt forskjellige markeder som ikke har en direkte påvirkning på hverandre. Prisøkningen skyldes økte kostnader på grunn av innhold/kanaler som vi kjøper inn fra tredjepart, i tillegg til forbedring og vedlikehold av tjenestene som kommer kundene til gode. Vi har også en generell prisøkning i samfunnet i år på 5,1%. Prisøkningen på strøm skyldes en ekstraordinær situasjon som er helt uavhengig av Altibox, og som Altibox ikke kan påvirke. I likhet med våre kunder, ser vi fram til at prisen på strøm og nettleie skal falle igjen i framtiden.