Vesterålskraft bredbånd logo hvit

ØKSIL

Vesterålskraft Bredbånd har inngått en hovedsamarbeidsavtale med Øksil på bakgrunn av et felles ønske om å styrke det positive samarbeidet rundt idrett og kultur i Øksnes kommune, samt at vi ønsker å tilrettelegge for den videre utviklingen av Øksil og deres satsning på volleyball.