Vesterålskraft bredbånd logo hvit

Ny sjøkabel sikrer nettet

sjøkabel
sjøkabel

Vesterålskraft bredbånd legger sjøkabel med lynrask fiber fra Sortland til Sigerfjorden – for sikkerhetens skyld.

– Vårt samfunnsoppdrag er å sikre god infrastruktur, som gjør Vesterålen til et godt sted å bo og å drive næring. Denne sjøkabelen bidrar til akkurat det, sier Ronny Amundsen, daglig leder i Vesterålskraft Bredbånd.

Digitalisering preger samfunnsutviklingen. I by og bygd er vi helt avhengig av infrastruktur som gir raskt og stabilt nett.
–Det kan sammenliknes med strøm og vann, mener Ronny Amundsen.

Robust nett
Siden Vesterålskraft Bredbånd ble etablert i 2004 har selskapet lagt 250 km med stamfibernett igjennom Vesterålen.

Fra Sortland via Strand til Sigerfjord er det cirka 800 kunder som allerede har fiber fra Vesterålskraft bredbånd. 
Med sjøkabel fra Sortland til Sigerfjord får disse nå enda sikrere nett.
–I Sortland og de aller fleste plasser der vi har nett i Vesterålen er det redundans allerede. Sortland-Sigerfjorden er en av de siste plassene hvor det ikke er redundans, sier Glenn Johansen, driftsingeniør i Vesterålskraft Bredbånd.

Hva betyr redundans?

–Med sjøkabel mellom Sortland og Sigerfjorden blir sikkerhet bedre for våre kunder, sier Glenn Tryggheim Johannsen, driftsingeniør i Vesterålskraft bredbånd.

–Kort fortalt:
Fiberen går i to fysisk adskilte traséer, som kobles sammen, en slags ring kan man si. Dersom det oppstår feil et sted, kan signalene gå andre veien til kunden,
sier Johansen, og legger til at når sjøkabelen er på plass på begge sider, graves det en liten grøft og fiberen kobles til den eksisterende infrastrukturen.

–Vår satsing på stadig utvikling av nettet for sikre stabilitet, sikkerhet og oppetid er helt i tråd med våre egne ambisjoner og Nkoms fokus på robusthet og redundans i nettet, sier Amundsen.

I en rapport fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), som er underlagt Kommunal- og distrikts departementet, beskrives robusthet i nettet som et prioritert fokusområdet fram til 2030.
–Å sikre et robust nett handler om mer enn det lokale. Dette er også knyttet til den globale og nasjonale sikkerhetssituasjonen, forteller Amundsen.

Vesterålskraft Bredbånd har de siste årene opplevd en stor vekst, og leverer nå fibernett til over 6000 kunder i Vesterålen.

– Utviklingen har gått veldig fort. Forventningene fra kundene har økt raskt. Bedrifter, offentlige virksomheter, kritiske samfunnsfunksjoner og alle innbyggere forventer raskt og stabilt nett, sier Amundsen, og legger til:
­–Derfor må vår infrastruktur, teknologi og våre tjenester forbedres hele tiden.

På oppdrag fra Vesterålskraft legger nå et kabelskip sjøkabel fra Sortland til Sigerfjorden.
På oppdrag fra Vesterålskraft legger nå et kabelskip sjøkabel fra Sortland til Sigerfjorden.

–Gjennom partnerskapet med Altibox kan vi levere det aller siste av ny teknologi og tjenester, 
og i bunn ligger vår lokale fiberkabel, sier Amundsen.

Og nå går denne fiberkabelen i ring – for sikkerhetens skyld.