Vesterålskraft bredbånd logo hvit

Sortland IL – Fotball er samhold

Sammen skaper vi samhold, aktivitet og et godt oppvekstmiljø

– Fotball er samhold og felleskap. Vesterålskraft Bredbånd er stolt sponsor av Sortland IL. Vi ønsker å gi tilbake til lokalsamfunnet og bidra til å skape aktivitet, mangfold, et trygt og godt oppvekstmiljø, sier Ivan Andre Josefsen, markedsansvarlig i Vesterålskraft Bredbånd.

Sortland IL har 570 medlemmer og organiserer fotball for barn, ungdom og voksne.

Gjennom fotballen vil Sortland IL gjøre en positiv forskjell. Marius Johansen utdyper:

– Sortland IL skal styrke fellesskap og forhindre utenforskap. Et trygt og inkluderende fellesskap skaper tilhørighet og tilknytning til klubben. Gjennom våre fotballaktiviteter skaper vi i stor aktivitet i nærmiljøet og viser at vi er en viktig samfunnsaktør i Vesterålen og spesielt i byen. Sammen med våre samarbeidspartnere jobber vi målrettet med langsiktige prosjekter som skaper fellesskap og hindrer utenforskap.

Klubben har aktiviteter for barn og ungdom, senioravdeling på dame- og herresiden, gå-fotball for 60pluss og gatelag, primært for de som sliter med rus.

Vi ønsker å være en hovedklubb, et flaggskip i Vesterålen, både med bredde og topp. Derfor er vi avhengig av sponsorstøtte for å lykkes, sier Marius Johansen, daglig leder i Sortland IL.

Norges raskeste

Kundestyrt forbedring

Daglig leder i Vesterålskraft Bredbånd, Ronny Amundsen

Gjennom partnerskapet med Altibox tilbyr Vesterålskraft Bredbånd både private og bedrifter Norges raskeste bredbånd og en komplett TV-, strømme- og app-løsning.

-Vårt samfunnsoppdrag er å sikre god infrastruktur som gjør hele Vesterålen til et godt sted å bo og å drive næring, sier Ronny Amundsen, daglig leder i Vesterålskraft Bredbånd, og legger til:

–Idrett og kultur bygger gode lokalsamfunn. Vi ønsker gjennom vårt hovedsponsorat å styrke Sortland ILs
utvikling, slik at de kan fortsette å være en samlet, solid breddeklubb som skaper samhold og godt oppvekstmiljø i kommunen.

Opptur

Marius Johansen har vært daglig leder siden august 2022.

–Hvordan er det?
–Hektisk! Og artig! Jeg brenner for å skape samhold og aktivitet. Skape en fotballklubb, der alle kan være stolt av det som skjer.

De siste årene, etter koronaen, har vært en stor opptur for Sortland IL.
–I 2023 hadde vi en ekstremt økning, 170 nye medlemmer. Vi er ganske sikre på at dette er et resultat av våre mange 
aktiviteter, som fotballskole, turneringer, sier Johansen, som selv har ei jente på 5 år, en gutt på 12, som er aktive.

Det har også vært en opptur for dugnadsånden og frivilligheten.

–Vi har fått mange nye, ivrige og gode foreldretrenere. Og det er godt samarbeid på tvers av årskull.

Høyest aktivitet
­Marius Johansen mener Sortland IL  er den klubben i Hålogaland som har høyest aktivitet gjennom hele året, turnering og cuper, for egne spillere, men også for andre klubber og lag i Vesterålen og Hålogaland.

Satser
A-lag kvinner spiller i 3.divisjon. A-lag herrer spiller i 4. divisjon.

– Vi ønsker å utvikle lokale spillere og har ambisjoner om å rykke opp til 3.divisjon, men det skal være en nøktern satsing. Vi har fått hjem en del spillere, som har spilt på høyere nivå. De har fått jobb og bosetter seg her igjen.
Det er viktig for kommunen og lokalmiljøet at flere kommer hjem for å bidra, sier Marius Johansen, som mener fotball og Sortland IL er en viktig motivasjon for hjemflytting.

Mangfold og integrering
–Vi ønsker å ha et fotballtilbud til alle. Alle er velkommen. Vi strekker oss langt for at alle skal kunne være med, uten at det har betydning for økonomi, sier Johansen.

De siste årene har Vesterålen mottatt en del flyktninger.  
–I det siste har vi også fått mange ukrainere, og vi finner alltid en ordningen. Vi skal ta godt imot alle. Vi ønsker også å inkludere foreldre, slik at de blir med på frivillig arbeid, som dugnader og under cuper, og på den måten blir både barn og
foreldre integrert i lokalsamfunnet.

–Hva med jenter?
–De siste årene har vi hatt tilbud for jenter i alle aldersklasser i barnefotball, ungdomslag og senior. Nå er det masse jenter som spiller fotball.

Blåbyhallen
Alle kamper, hele året, foregår inne i Blåbyhallen. Som største leietaker i Blåbyhallen står Sortland IL for en betydelig aktivitet. I tillegg viser de stort engasjement og fokus rundt bærekraft og miljø med gjennomføringen av Fjordkloden Cup. Sortland IL får støtte av kommunen ved at de er fritatt leieutgifter i Blåbyhallen for treningen for barn og unge. Derfor har klubben kun medlemsavgift, ikke treningsavgift

Mangfold

–Vi ønsker å ha et fotballtilbud til alle. Alle er velkommen. Vi strekker oss langt for at alle skal kunne være med, uten at det har betydning for
økonomi, sier Johansen.

 

Jenter

–De siste årene har vi hatt tilbud for jenter i alle aldersklasser i
barnefotball, ungdomslag og senior. Nå er det masse jenter som spiller fotball.

Blåbyhallen

Blåbyhalle Foot: Tore Berntsen

Alle kamper, hele året, foregår inne i Blåbyhallen.
Som største leietaker i Blåbyhallen står Sortland IL for en betydelig aktivitet.

Vesterålskraft Bredbånd – en positiv samarbeidspartner.

Å lage stor aktivitet, på senior- og ungdomssiden, og å utvikle spillere, medfører utgifter. Inntektene kommer fra aktivitet klubben skaper gjennom turneringer, fotballskoler, dugnader – og sponsorer.

–Vesterålskraft Bredbånd har vært en veldig positiv samarbeidspartner og sponsor i flere år. Den økonomiske støtten kommer veldig godt med. Menneskene som jobber der er imøtekommende, stiller opp på arrangement. 
I vårt arbeid med å utvikle vårt tilbud til barn og ungdom, er en sånn samarbeidspartner akkurat det vi ønsker,
forteller Marius Johansen.

Aktivitetskalender 2024

  • El-Team Cup, 27 januar
  • Revicom – Jentefestival, 18 februar
  • Scandic Sortland Cup, 16-17 mars
  • Soneturnering Vesterålen, 28 april
  • English football camp, 6-9 juli (fotballskole)
  • Fjordkloden Cup, 9-11 august
  • Fotballskole, 13-15 august
  • KIWI BAMA-CUP, 19-20 oktober
  • Ungdomscup Five a’side, november