Vesterålskraft bredbånd logo hvit

Vesterålskraft har rundet en halv million kroner i lokale sponsormidler – i år også

– Det skal merkes at vi er et lokalt selskap, og alle sponsormidlene skal komme lokalsamfunnene til gode, sier daglig leder Ronny Amundsen i Vesterålskraft Bredbånd.

For noen uker siden fortalte Vesterålskraft Bredbånd om en sponsortildeling på 10.000 kroner til Indre Eidsfjord Grendelag. 

Et lite tilskudd som kan gi stor betydning for et av mange grendehus i Vesterålen. Og er nok et eksempel på noe av det Vesterålskraft gjør mye av: Vise tilstedeværelse og støtte lokale lag og foreninger innen kultur, idrett og lokalsamfunn.

Med de siste tildelingene har selskapet også i år rundet en halv million kroner i sponsormidler til lokale tiltak i Bø, Øksnes og Sortland, Slik selskapet også har gjort de siste årene.

– Bidrar til bolyst

Blant sponsormidlene i 2023 finner vi alt fra hovedsponsorat for Sortland IL, Øksil og FK Luna, flere andre idrettslag, støtte til Fæsterålen, Huinndagan – og andre store og små lokale arrangementer.

 

Se hele listen her

Hovedsponsor - Sortland IL - Hovedsponsor - Øksil - Hovedsponsor - FK LUNA - Fotballsponsorat - Fæsterålen - Huinndagan - Fjordkloden cup - Vesterålen Skreifestival - Alsvåg IL - Vesterålen futsal - Bø volleyball - Langøyløpet - Indre Eidsfjord Grendelag - ASKR - Blåbyleir - Vinterkleiva

De fleste sponsorater fra Vesterålskraft-konsernet gjøres gjennom Vesterålskraft Bredbånd.

For selskapet handler det om å gi mange små tilskudd til positive aktiviteter i lokalsamfunnene. Vi vet at det koster å skape aktivitet i lokalmiljøet og vi ser også at det er en betydelig innsats som legges ned i frivillig arbeid i våre kommuner. Ved å bidra til økt aktivitet og engasjement ønsker vi å skape en god sirkel som kan skape arbeidsplasser, øke bolysten og forhåpentligvis bidra til rekruttering og tilflytting sier markedsansvarlig Ivan Josefsen i Vesterålskraft

 

Markedsansvarlig, Ivan Josefsen

Gir tilbake til lokalmiljøet

I en tid hvor flere nordnorske kraftkonsern og bredbåndsselskaper har blitt kjøpt opp eller fusjonert, står Vesterålskraft godt plantet med begge bena i hjemkommunene. Vesterålskraft er fortsatt et selvstendig, lokalt selskap – eid av Sortland kommune og Lofotkraft. Selskapets hovedoppgave er fortsatt å bygge infrastruktur i form av nett og fiber til Bø, Øksnes og Sortland.

Det skal merkes at selskapet fortsatt er lokalt, og alle sponsormidler skal komme lokalsamfunnene i disse tre kommunene til gode, understreker selskapet.

– Dette er relativt solide summer for et selskap av vår størrelse, men for oss er dette en viktig prioritering. Og det er noe vi ønsker å fortsette med, sier daglig leder Ronny Amundsen i Vesterålskraft Bredbånd.