Vesterålskraft bredbånd logo hvit

Lokale bedrifter gjør Vesterålskraft Bredbånd bedre

–Vi må utvikle oss, derfor ønsker vi oss både ris og ros fra våre kunder. 
Sier Ronny Amundsen, daglig leder i Vesterålskraft Bredbånd.

–Den digitale utviklingen går veldig fort. Både for oss og for våre kunder. Derfor er det viktig at vi følger med, utvikler våre tjenester og infrastruktur, slik at våre kunder til enhver tid kan gjøre sin jobb best mulig, sier Ronny Amundsen, daglig leder i Vesterålskraft Bredbånd.

Hvert år siden 2018 har Vesterålskraft Bredbånd sendt ut en spørreundersøkelse, som de kaller «Kundestyrt forbedring», til sine bedriftskunder. I disse dager kommer undersøkelsen til rundt 600 kunder i Vesterålen.

Amundsen ber om tilbakemeldinger, dårlige og gode, ris og ros.

Vi ønsker å ha fornøyde og lojale kunder.
Derfor er åpen dialog og tilbakemelding fra kundene svært viktig for å få innsikt i hva kundene våre faktisk trenger, sier Ronny Amundsen.

Kundedrevet endring
Når kundene mottar spørreundersøkelsen er det flere som ikke svarer, kanskje fordi de er fornøyde?

De som svarer, gir Vesterålskraft Bredbånd poeng på en tilfredshetsskala. Samlet sett gir det en god pekepinn på tilfredshet. De som svarer med kommentarer om utfordringer, blir også fulgt opp.

–Vi sammenlikner og følger utviklingen. Er kundene mer eller mindre fornøyde sammenliknet med forrige undersøkelse? Det vil gi oss viktig informasjon til å ta grep som gjør kunden fornøyd, forteller Amundsen, som understreker at de også ønsker gode svar fra kunder som er fornøyd.

«Kundestyrt forbedring» er en arbeidsmetodikk som rett og slett handler om at kundene skal bidra til å gjøre oss bedre. Da er dialog og tilbakemeldinger viktig.

–Dette inngår i vårt kvalitetssystem. Vi har fokus på å skape kundedrevet endring, utvikling og forbedring. Vi skal bedre forstå, forsterke og fornye kundeopplevelser. Derfor trenger vi løpende og økt innsikt om kunder, og egne prestasjoner, for å lære og utvikle virksomheten, sier Amundsen.

Høstens undersøkelse er den femte i rekken.
–Dette har vært en suksess. Vi vil alltid hjelpe kundene med å få en bedre hverdag. Vi har mange lojale kunder. Vi gjør alt for at disse skal være fornøyde, slik at vi beholder disse kundene, sier Amundsen.

Siden Vesterålskraft Bredbånd ble etablert i 2004 har selskapet lagt 25 mil med stamfibernett igjennom Vesterålen.

– Utviklingen har gått veldig fort. Forventningene fra kundene har økt raskt. Vår teknologi og våre tjenester må forbedres hele tiden, også i denne sammenheng er tett dialog med kundene viktig, sier Amundsen, daglig leder i Vesterålskraft Bredbånd.

Fornøyde kunder
Resultatene fra tidligere år er oppmuntrende, men vi kan ikke hvile på laurbærene av den grunn.

–Vi scorer høyt og bedriftene er fornøyde med oss. Typiske tilbakemeldinger er at vi er lokale og nær, vi har kort respons tid, og at vi har stabile leveranser med få problemer, sier Ivan Andre Josefsen, markedsansvarlig i Vesterålskraft Bredbånd, som legger til at det vært en voldsom utvikling de siste årene. Bedrifter tar i bruk stadig nye tjenester og digitale verktøy, som programvare og skybaserte tjenester med mer.

Gjennom spørreundersøkelsen kommer det fram at flere kunder ønsker mer informasjon om nye produkter og tjenester. Spesielt Wifi.
–Vi merker også at det er større fokus på smarte løsninger, sier Josefsen.

­Det ligger i kulturen til Vesterålskraft Bredbånd å ha tett og god dialog med de lokale kundene.
Som følge av dialogen i spørreundersøkelsene har Vesterålskraft Bredbånd også løst utfordringer og eventuelle feil hos kunder.

–Vi er lokale og nær. Vi vet at akkurat det er viktig for våre kunder i Vesterålen. Spørreundersøkelsen er bare én ting vi gjør i samarbeidet med våre kunder. Nye kunder blir fulgt opp, slik at vi er sikre på at de fikk det de ønsker og har behov for samtidig som vi følger opp gamle kunder. Mange opplever at de har nye og endrede behov fra da de først ble kunde. Det kan være økt kapasitet på nettet, flere wifi-punkter eller større kanalpakker.
Vi sender også ut nyhetsbrev, reforhandler avtaler og tilbyr selvfølgelig nye tjenester, sier Josefsen.

Ivan Andre Josefsen - Vesterålskraft Bredbånd AS Foto: Tore Bernsten

Gode systemer og tjenester 
–Partnerskapet med Altibox betyr at vi har gode systemer og tjenester, som brukes av kunder i hele landet. God kundeservice er et viktig virkemiddel for å skille oss fra andre tilbydere, sier Amundsen.

Fiberteknologien er lynrask, stabil og har stor kapasitet. Det blir viktigere og viktigere for bedrifter.
–Når bedrifter utvider, ansetter flere, flytter lokaler, eller ved virksomhetsoverdragelse, oppstår ofte nye behov. Det kan være mer kapasitet på nettet, bedre trådløst opplegg eller utvidet sikkerhet mot data-angrep, sier Amundsen og lister opp populære tjenester:

 

Norges raskeste
Vesterålskraft Bredbånd, som ble etablert i 2004, har flere enn 6000 kunder. Gjennom partnerskapet med Altibox tilbyr Vesterålskraft Bredbånd private og bedrifter Norges raskeste bredbånd – og en innholdsrik TV-, strømme- og appløsning. Partnerskapet med Altibox betyr fordeler og synergier. Tilbakemeldingene på spørreundersøkelsen og bedriftenes stadig nye behov, er bakgrunnen for stadig innovasjon og nye tjenester fra Altibox.

Les mer om hvilke tjenester vi tilbyr her

Wifi fra Altibox Bedrift:

Koble sammen høyhastighets fibertilkobling med super Wifi gjennom teknologi fra Cisco Meraki.

Utvidet sikkerhet:

Digitale angrep mot norske bedrifter øker, virksomheter kan miste nettet, risikerer nedetid på systemer, og store summer kan gå tapt. Utvidet sikkerhetspakke fra Altibox Bedrift gjør din bedrift tryggere.

DDoS-beskyttelse:

Cyberangrep blir en stadig større trussel for norske bedrifter. Med DDoS-beskyttelse fra Altibox Bedrift får du en førsteklasses forsvarsmekanisme som gjenkjenner forsøkene på å blokkere Internett-tilgangen din, samtidig som vi slipper frem ordinær trafikk.

Altibox Bedrift TV:

Skreddersydde kanalpakker for alle typer bedrifter, institusjoner og offentlige virksomheter. TV i resepsjonen, i kantinen, i et kontorlandskap eller på venteværelse? Vi hjelper deg med en god TV-opplevelse.

Mobil backup:

Mobil backup er automatisk omruting til mobildata på SIM-kort dersom fastlinjen svikter. Mobil backup er tilgjengelig for alle internettleveranser fra Altibox Bedrift.